Opleidingen voor zwemtrainers

Werk aan je kennis en skills als zwemtrainer

en maak je trainingen nog effectiever en leuker

voor jou en jouw zwemmers!

Coronavirus

Binen de richtlijnen van de Rijksoverheid is het vanaf 1 juni toegestaan om met maximaal 30 personen samen te komen. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om weer bijscholingen te organiseren. Ook kunnen wij bijscholingen digitaal aanbieden. Zo zijn we op 11 juli gestart met een bijscholing Openwaterzwemmen, die zowel fysiek als digitaal bij te wonen was. 

Uiteraard zorgen wij voor de maatregelen zodat u geen extra gezondheidsrisico’s loopt. Daar waar mogelijk bieden wij u een keuze aan om de bijscholing ook online te volgen. 

Opleidingstrajecten starten we op een later moment pas weer op. 

Bijscholingen

In 2020 kun je ook bij Catch ‘M bijscholingen volgen. Daarbij hebben wij de samenwerking gezocht met experts binnen diverse discipines/onderwerpen die jou als zwemtrainer in staat stellen jouw sporters nog beter te begeleiden.

Binnen de thema’s Voeding en vocht, Kracht van herstel, Techniekanalyse en Buitenwater kun je deze bijscholingen volgen.

We begroeten je graag tijdens deze bijeenkomsten!

Wil je de opleidingen en bijscholingen van Catch ‘M blijven volgen of wil je in de toekomst deelnemen aan een opleiding waarvan de inschrijving nu nog niet is geopend? Vul dan onze interesselijst in. Wij houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

Trainer 2 Wedstrijdzwemmen

Instroomeisen
  • Voor de opleiding Trainer 2 moet je minimaal 15 jaar zijn bij het starten van de cursus.
  • Voordat jouw PVB’s kunnen worden afgenomen moet je een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen en met goed gevolg een popduikproef afleggen.
  • Zorg dat je binnen de vereniging begeleid kan worden door een trainer met minimaal een trainersopleiding niveau 2. Indien er geen begeleiding binnen je vereniging mogelijk is, neem dan contact met ons op.
Prijzen
De volledige opleiding kost € 449. Dit is inclusief de kosten voor je PVB.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gezorgd voor koffie en thee.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Cursusdata Veenendaal

De cursus in Veenendaal gaat in december van start. U kunt zich nog inschrijven!

In samenspraak met zwemvereniging VZC hebben we ervoor gekozen de bijeenkomsten op de dinsdag- en woensdagavonden te laten plaatsvinden. De bijeenkomsten op de dinsdagen starten met 1 uur praktijk. De bijeenkomsten op woensdagen worden afgesloten met een uur praktijk.

Datum Tijd Plaats
Dinsdag 3 december 17.30– 20.45u. De Vallei Veenendaal
Dinsdag 17 december 17.30– 20.45u. De Vallei Veenendaal
Dinsdag 14 januari 17.30– 20.45u. De Vallei Veenendaal
Dinsdag 4 februari 17.30– 20.45u De Vallei Veenendaal
Woensdag 26 februari 18.45 – 22.00u. De Vallei Veenendaal
Woensdag 18 maart 18.45 – 22.00u. De Vallei Veenendaal
Dinsdag 14 april 17.30– 20.45u De Vallei Veenendaal
Cursusdata Lelystad

De cursus in Lelystad gaat onder voorbehoud in november van start. U kunt zich nu inschrijven!

In samenspraak met zwemvereniging Batavia Swim hebben we ervoor gekozen de bijeenkomsten op de dinsdag- en vrijdagavonden te laten plaatsvinden. De bijeenkomsten op de dinsdagen starten met 1 uur praktijk. De bijeenkomsten op vrijdagen worden afgesloten met een uur praktijk.

Datum Tijd Plaats
Dinsdag 19 november 17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Dinsdag 10 december 17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Vrijdag 10 januari 17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Dinsdag 28 januari  17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Dinsdag 18 februari  17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Dinsdag 10 maart  17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Vrijdag 27 maart  17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad

Trainer 3 Wedstrijdzwemmen

Inhoud opleiding

De opleiding Wedstrijdzwemmen niveau 3 leidt jou op tot zelfstandig trainer/coach. Na het volgen van de opleiding trainer/ coach niveau 2 kan je jezelf inschrijven voor deze opleiding.

De aspecten uit de niveau 2 opleiding worden verder verdiept en uitgebreid met nieuwe onderwerpen op het gebied van trainingsleer,  jaarplanning, trainingsprogramma’s opstellen en testen en meten.

Als trainer/coach niveau 3 geef je zelfstandig training, coach je zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseer je zelfstandig (sport)activiteiten en neem je zelfstandig vaardigheidstoetsen af. De trainer/coach niveau 3 stuurt trainer/coaches van niveau 2 aan. Je bent verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing en het sport- en spelplezier vergoot. Je werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur.

Voor het behalen van het diploma Trainer 3 moet je een aantal proeven van bekwaamheid (PVB’s) afleggen. Deze Proeve van bekwaamheid worden door de KNZB getoetst.

Instroomeisen
  • Minimale leeftijd van 17 jaar bij het starten van de pvb’s
  • Diploma Trainer niveau 2 Wedstrijdzwemmen* 
  • Beschikken over aantoonbare zwemvaardigheden die minimaal gelijk zijn aan de eindtermen van het zwem-ABC
  • Zorgen voor een praktijkbegeleider/collega met minimaal een diploma trainer, coach, instructeur niveau 3
  • Toegang tot- en kunnen werken met een computer of laptop met internetverbinding

*Indien je geen diploma Trainer 2 Wedstrijdzwemmen hebt, kun je hier een aanvraagformulier voor een intakegesprek vinden.  Aan de hand van een intake gesprek en een praktijktoets wordt bepaald of je kunt starten met de opleiding niveau 3.

Prijzen

De volledige opleiding kost € 1.059. Dit is inclusief de kosten voor de PVB-modules 3.1 (Geven van zwemtrainingen), 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden), Module 3.3 (Organiseren van activiteiten) en 3.4 (Aansturen assistenttrainers).

Het is ook mogelijk om de modules los te volgen. Na het behalen van je PVB voor de betreffende module ontvang je dan een deelcertificaat van de KNZB. Indien je alle deelcertificaten hebt behaald, heb je automatisch ook het diploma Trainer 3 Wedstrijdzwemmen.

De prijzen van de deelcertificaten zijn:
Module 3.1 (Geven van zwemtrainingen) € 699
Module 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden) € 289
Module 3.3 (Organiseren van activiteiten) € 129
Module 3.4 (Aansturen van assistenttrainers) € 169

Op dit moment geldt voor module 3.3 (Organiseren van activiteiten) dat deze module geen vereiste is voor het diploma voor de KNZB, maar is wel nodig voor erkenning van het diploma in het buitenland of door andere organisaties.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Cursusdata Veenendaal

Mondeling zijn we met VZC Veenendaal overeengekomen om een opleiding Trainer 3 te starten. We zijn dan ook verheugd dat we onder voorbehoud van de definitieve overeenkomst deze opleiding kunnen aanbieden! De cursus in Veenendaal start in november 2019. De bijeenkomsten lopen door tot  maart 2020. U kunt zich nog inschrijven voor deze cursus. We hebben plaats voor maximaal 16 deelnemers. Wacht dus niet te lang.

Datum Tijd Locatie
Zaterdag 9 november 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 30 november 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 4 januari 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 25 januari 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 8 februari 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 29 februari 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 21 maart 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal