Opleidingen voor zwemtrainers

Werk aan je kennis en skills als zwemtrainer

en maak je trainingen nog effectiever en leuker

voor jou en jouw zwemmers!

Coronavirus

Binen de richtlijnen van de Rijksoverheid is het toegestaan om met maximaal 30 personen samen te komen. Hierdoor kunnen we enkele activiteiten weer opstarten. Uiteraard zorgen wij voor de maatregelen zodat u geen extra gezondheidsrisico’s loopt. 

Volledige cursusbijeenkomsten is op dit moment praktisch niet goed in te richten en daarom hebben we de cursusbijeenkomsten voorlopig uitgesteld voor Almere, Alkmaar en Amsterdam.

In overleg bieden wij ook de mogelijkheid bijscholingen/bijeenkomsten digitaal te volgen. Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bijscholingen

Vanaf 2020 kun je bij Catch ‘M bijscholingen volgen. Daarbij hebben wij de samenwerking gezocht met experts binnen diverse disciplines/onderwerpen die jou als zwemtrainer in staat stellen jouw sporters nog beter te begeleiden.

Binnen de thema’s Voeding en vocht, Kracht van herstel, Techniekanalyse en Buitenwater kun je deze bijscholingen volgen.

We begroeten je graag tijdens deze bijeenkomsten!

Wil je de opleidingen en bijscholingen van Catch ‘M blijven volgen of wil je in de toekomst deelnemen aan een opleiding waarvan de inschrijving nu nog niet is geopend? Vul dan onze interesselijst in. Wij houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

Trainer 2 Wedstrijdzwemmen

Instroomeisen
  • Voor de opleiding Trainer 2 moet je minimaal 15 jaar zijn bij het starten van de cursus.
  • Voordat jouw PVB’s kunnen worden afgenomen moet je een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen en met goed gevolg een popduikproef afleggen.
  • Zorg dat je binnen de vereniging begeleid kan worden door een trainer met minimaal een trainersopleiding niveau 2. Indien er geen begeleiding binnen je vereniging mogelijk is, neem dan contact met ons op.
Prijzen

De volledige opleiding kost € 449. Dit is inclusief de kosten voor je PVB.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gezorgd voor koffie en thee.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Cursusdata Almere

De cursus in Almere is gestart. Wil je alsnog aansluiten? Neem dan contact met ons op. De bijeenkomst van 19 oktober is in verband met de Coronamaatregelen geannuleerd. Wij plannen op een later moment een extra datum in.

Datum Tijd Plaats
do. 24 september 2020 18.00 – 21.15u. Almere
ma. 19 oktober 2020 18.30 – 21.45u. Almere
do. 12 november 2020 18.00 – 21.15u. Almere
do. 3 december 2020  18.00 – 21.15u. Almere
ma. 21 december 2020  18.30 – 21.45u. Almere
do. 14 januari 2021 18.00 – 21.15u. Almere
ma. 1 februari 2021  18.30 – 21.45u. Almere

 

Cursusdata Alkmaar

De cursus in Alkmaar gaat onder voorbehoud in  november van start. U kunt zich nu inschrijven!

In samenspraak met zwemvereniging DAW hebben we ervoor gekozen de bijeenkomsten op de woensdagavonden te laten plaatsvinden. De bijeenkomsten bestaan uit 1 uur praktijk en 2 uur theorie

Datum Tijd Plaats
Woensdag 18 november 18.00 – 21.15u. Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 9 december 18.00 – 21.15u. Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 6 januari 18.00 – 21.15u. Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 27 januari 18.00 – 21.15u. Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 17 februari 18.00 – 21.15u. Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 11 maart 18.00 – 21.15u. Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 25 maart  18.00 – 21.15u. Hoornse Vaart, Alkmaar
Binnenkort in Amsterdam!

Momenteel zijn wij in gesprek met Gayswim Amsterdam om gezamenlijk een Trainer 2 cursus te kunnen aanbieden. Houd de website in de gaten of vul de interesseslijst in als je hierin geïnteresseerd bent.

Trainer 3 Wedstrijdzwemmen

Inhoud opleiding

De opleiding Wedstrijdzwemmen niveau 3 leidt jou op tot zelfstandig trainer/coach. Na het volgen van de opleiding trainer/ coach niveau 2 kan je jezelf inschrijven voor deze opleiding.

De aspecten uit de niveau 2 opleiding worden verder verdiept en uitgebreid met nieuwe onderwerpen op het gebied van trainingsleer,  jaarplanning, trainingsprogramma’s opstellen en testen en meten.

Als trainer/coach niveau 3 geef je zelfstandig training, coach je zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseer je zelfstandig (sport)activiteiten en neem je zelfstandig vaardigheidstoetsen af. De trainer/coach niveau 3 stuurt trainer/coaches van niveau 2 aan. Je bent verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing en het sport- en spelplezier vergoot. Je werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur.

Voor het behalen van het diploma Trainer 3 moet je een aantal proeven van bekwaamheid (PVB’s) afleggen. Deze Proeve van bekwaamheid worden door de KNZB getoetst.

Instroomeisen
  • Minimale leeftijd van 17 jaar bij het starten van de pvb’s
  • Diploma Trainer niveau 2 Wedstrijdzwemmen* 
  • Beschikken over aantoonbare zwemvaardigheden die minimaal gelijk zijn aan de eindtermen van het zwem-ABC
  • Zorgen voor een praktijkbegeleider/collega met minimaal een diploma trainer, coach, instructeur niveau 3
  • Toegang tot- en kunnen werken met een computer of laptop met internetverbinding

*Indien je geen diploma Trainer 2 Wedstrijdzwemmen hebt, kun je hier een aanvraagformulier voor een intakegesprek vinden.  Aan de hand van een intake gesprek en een praktijktoets wordt bepaald of je kunt starten met de opleiding niveau 3.

Prijzen

De volledige opleiding kost € 1.059. Dit is inclusief de kosten voor de PVB-modules 3.1 (Geven van zwemtrainingen), 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden), Module 3.3 (Organiseren van activiteiten) en 3.4 (Aansturen assistenttrainers).

Het is ook mogelijk om de modules los te volgen. Na het behalen van je PVB voor de betreffende module ontvang je dan een deelcertificaat van de KNZB. Indien je alle deelcertificaten hebt behaald, heb je automatisch ook het diploma Trainer 3 Wedstrijdzwemmen.

De prijzen van de deelcertificaten zijn:
Module 3.1 (Geven van zwemtrainingen) € 699
Module 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden) € 289
Module 3.3 (Organiseren van activiteiten) € 129
Module 3.4 (Aansturen van assistenttrainers) € 169

Op dit moment geldt voor module 3.3 (Organiseren van activiteiten) dat deze module geen vereiste is voor het diploma voor de KNZB, maar is wel nodig voor erkenning van het diploma in het buitenland of door andere organisaties.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Binnenkort Alkmaar!

Wij streven ernaar samen met DAW in januari 2021 een nieuwe opleiding Trainer 3 Wedstrijdzwemmen te starten in Alkmaar. Houd deze website in de gaten of vul de interesselijst in wanneer je geïnteresseerd bent in deze opleiding.

Binnenkort Veenendaal!

Wij streven ernaar samen met VZC begin 2021 een nieuwe opleiding Trainer 3 Wedstrijdzwemmen te starten in Veenendaal. Houd deze website in de gaten of vul de interesselijst in wanneer je geïnteresseerd bent in deze opleiding.