Opleidingen voor zwemtrainers

Werk aan je kennis en skills als zwemtrainer

en maak je trainingen nog effectiever en leuker

voor jou en jouw zwemmers!

Trainer 2 Wedstrijdzwemmen

Inhoud opleiding

De opleiding Wedstrijdzwemmen niveau 2 leidt jou op tot assistent-trainer/coach. Deze opleiding is voornamelijk gericht op het aanleren en verbeteren van zwemtechnieken bij zwemmers.

Na het volgen van deze opleiding ben je op de hoogte van de verschillende zwemtechnieken en skills die nodig zijn om effectief door het water te bewegen. Je kunt aan de hand van een schema zelfstandig, gestructureerd en op een didactisch verantwoorde manier training geven. Je bent in staat om tijdens trainingen en wedstrijden zwemmers feedback te geven op de zwemtechniek. trainer/ coach niveau 2 kan je jezelf inschrijven voor deze opleiding.

 

Voor het behalen van het diploma Trainer 2 moet je een aantal proeven van bekwaamheid (PVB’s) afleggen. Deze proeven van bekwaamheid worden door de KNZB getoetst en behelzen de onderwerpen Training geven, Coachen bij wedstrijden en Assisteren bij een activiteit.

 

Instroomeisen
  • Voor de opleiding Trainer 2 moet je minimaal 15 jaar zijn bij het starten van de cursus.
  • Voordat jouw PVB’s kunnen worden afgenomen moet je een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen en met goed gevolg een popduikproef afleggen.
  • Zorg dat je binnen de vereniging begeleid kan worden door een trainer met minimaal een trainersopleiding niveau 2. Indien er geen begeleiding binnen je vereniging mogelijk is, neem dan contact met ons op.
Prijzen

De volledige opleiding kost € 469. Dit is inclusief de kosten voor je PVB.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gezorgd voor water, koffie en thee.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Cursusdata Alkmaar

4Wij gaan van start met de opleiding  Trainer 2 Wedstrijdzwemmen in Alkmaar. Wij zijn verheugd deze opleiding in samenwerking met DAW te kunnen organiseren. De cursus in Alkmaar start op 24 mei 2023. U kunt zich nu inschrijven voor deze cursus. We hebben plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Datum Tijd Locatie
Woensdag 24 mei 17.30 – 21.45u. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 7 juni 17.30 – 21.45u. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 28 juni 17.30 – 21.45u. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 12 juli 17.30 – 21.45u. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 6 september 17.30 – 21.45u.. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Woensdag 20 september 17.30 – 21.45u. De Hoornse Vaart, Alkmaar

 

 

In-company

Heeft u meerdere trainers die opgeleid moeten worden of heeft u specifieke opleidingswensen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om een ‘in-companyopleiding’ te organiseren. Ook kunnen wij uw vereniging begeleiden in samenwerkingstrajecten en organisatieveranderingen.

 Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen u vast een aantrekkelijk aanbod doen!

Wil je de opleidingen en bijscholingen van Catch ‘M blijven volgen of wil je in de toekomst deelnemen aan een opleiding waarvan de inschrijving nu nog niet is geopend? Vul dan onze interesselijst in. Wij houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

Trainer 3 Wedstrijdzwemmen

Inhoud opleiding

De opleiding Wedstrijdzwemmen niveau 3 leidt jou op tot zelfstandig trainer/coach. Na het volgen van de opleiding trainer/ coach niveau 2 kan je jezelf inschrijven voor deze opleiding.

De aspecten uit de niveau 2 opleiding worden verder verdiept en uitgebreid met nieuwe onderwerpen op het gebied van trainingsleer,  jaarplanning, trainingsprogramma’s opstellen en testen en meten.

Als trainer/coach niveau 3 geef je zelfstandig training, coach je zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseer je zelfstandig (sport)activiteiten en neem je zelfstandig vaardigheidstoetsen af. De trainer/coach niveau 3 stuurt trainer/coaches van niveau 2 aan. Je bent verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing en het sport- en spelplezier vergoot. Je werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur.

Voor het behalen van het diploma Trainer 3 moet je een aantal proeven van bekwaamheid (PVB’s) afleggen. Deze Proeve van bekwaamheid worden door de KNZB getoetst.

Instroomeisen
  • Minimale leeftijd van 17 jaar bij het starten van de pvb’s
  • Diploma Trainer niveau 2 Wedstrijdzwemmen* 
  • Beschikken over aantoonbare zwemvaardigheden die minimaal gelijk zijn aan de eindtermen van het zwem-ABC
  • Zorgen voor een praktijkbegeleider/collega met minimaal een diploma trainer, coach, instructeur niveau 3
  • Toegang tot- en kunnen werken met een computer of laptop met internetverbinding

*Indien je geen diploma Trainer 2 Wedstrijdzwemmen hebt, kun je hier een aanvraagformulier voor een intakegesprek vinden.  Aan de hand van een intake gesprek en een praktijktoets wordt bepaald of je kunt starten met de opleiding niveau 3.

Prijzen

De volledige opleiding kost € 1.099. Dit is inclusief de kosten voor de PVB-modules 3.1 (Geven van zwemtrainingen), 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden), Module 3.3 (Organiseren van activiteiten) en 3.4 (Aansturen assistenttrainers).

Het is ook mogelijk om de modules los te volgen. Na het behalen van je PVB voor de betreffende module ontvang je dan een deelcertificaat van de KNZB. Indien je alle deelcertificaten hebt behaald, heb je automatisch ook het diploma Trainer 3 Wedstrijdzwemmen.

De prijzen van de deelcertificaten zijn:
Module 3.1 (Geven van zwemtrainingen) € 729
Module 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden) € 299
Module 3.3 (Organiseren van activiteiten) € 129
Module 3.4 (Aansturen van assistenttrainers) € 169

Op dit moment geldt voor module 3.3 (Organiseren van activiteiten) dat deze module geen vereiste is voor het diploma voor de KNZB, maar is wel nodig voor erkenning van het diploma in het buitenland of door andere organisaties.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Cursusdata Alkmaar

In samenwerking met DAW gaan wij van start met de opleiding Trainer 3 Wedstrijdzwemmen in Alkmaar. De cursus in Alkmaar start op 24 juni 2023. De bijeenkomsten lopen door tot en met november 2023. U kunt zich nu inschrijven voor deze cursus. We hebben plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Datum Tijd Locatie
Zaterdag 24 juni 7.30 – 15.30u.. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Zaterdag 15 juli 7.30 – 15.30u. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Zaterdag 16 september 7.30 – 15.30u. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Zondag 15 oktober 9.30 – 17.00u. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Zaterdag 4 november 7.30 – 15.30u. De Hoornse Vaart, Alkmaar
Zaterdag 25 november 7.30 – 15.30u.  De Hoornse Vaart, Alkmaar