Opleidingen voor zwemtrainers

Werk aan je kennis en skills als zwemtrainer

en maak je trainingen nog effectiever en leuker

voor jou en jouw zwemmers!

Trainer 2 Wedstrijdzwemmen

Inhoud opleiding
Beginnende trainers, coaches en instructeurs starten met een opleiding op niveau 2. In deze opleiding leer je hoe je verantwoord training of les kunt geven aan met name de jeugdige zwemsporters. Jouw rol is om deze enthousiaste sporters de basisvaardigheden aan te leren. Om dit te kunnen doen, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de verschillende technieken en hoe je deze op een veilige, positieve, leuke en enthousiaste manier aanleert.

Voor je diploma moet je 3 proeven van bekwaamheid (PVB’s) afleggen:

  • Trainingen geven (techniektraining)
  • Coachen bij wedstrijden
  • Assisteren bij een activiteit
Instroomeisen
Voor de opleiding Trainer 2 moet je minimaal 15 jaar zijn bij het starten van de cursus.

Voordat jouw PVB’s kunnen worden afgenomen moet je een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen en met goed gevolg een popduikproef afleggen.

Zorg dat je binnen de vereniging begeleid kan worden door een trainer met minimaal een trainersopleiding niveau 2. Indien er geen begeleiding binnen je vereniging mogelijk is, neem dan contact met ons op.

Cursusdata
Datum Tijd Plaats
21-11-2018 18.00 – 21.00u. Hoornse vaart, Alkmaar
19-12-2018 18.00 – 21.00u. Hoornse vaart, Alkmaar
16-1-2018 18.00 – 21.00u. Hoornse vaart, Alkmaar
13-2-2019 18.00 – 21.00u. Hoornse vaart, Alkmaar
13-3-2019 18.00 – 21.00u. Hoornse vaart, Alkmaar
10-4-2019 18.00 – 21.00u. Hoornse vaart, Alkmaar
8-5-2019 18.00 – 21.00u. Hoornse vaart, Alkmaar
Prijzen
De volledige opleiding kost € 395. Dit is inclusief de kosten voor je PVB.

Tijdens de bijeenkomsten is het mogelijk om in het clubhuis van DAW koffie, thee, frisdrank en dergelijke te kopen. Deze kosten komen voor eigen rekening.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Trainer 3 Wedstrijdzwemmen

Inhoud opleiding
De opleiding Wedstrijdzwemmen niveau 3 leidt jou op tot zelfstandig trainer/coach. Na het volgen van de opleiding trainer/ coach niveau 2 kan je jezelf inschrijven voor deze opleiding.

De aspecten uit de niveau 2 opleiding worden verder verdiept en uitgebreid met nieuwe onderwerpen op het gebied van trainingsleer,  jaarplanning, trainingsprogramma’s opstellen en testen en meten.

Als trainer/coach niveau 3 geef je zelfstandig training, coach je zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseer je zelfstandig (sport)activiteiten en neem je zelfstandig vaardigheidstoetsen af. De trainer/coach niveau 3 stuurt trainer/coaches van niveau 2 aan. Je bent verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing en het sport- en spelplezier vergoot. Je werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur.

Voor het behalen van het diploma Trainer 3 moet je een aantal proeven van bekwaamheid (PVB’s) afleggen. Deze Proeve van bekwaamheid worden door de KNZB getoetst.

Instroomeisen
  • Minimale leeftijd van 17 jaar bij het starten van de pvb’s
  • Diploma Trainer niveau 2 Wedstrijdzwemmen* 
  • Beschikken over aantoonbare zwemvaardigheden die minimaal gelijk zijn aan de eindtermen van het zwem-ABC
  • Zorgen voor een praktijkbegeleider/collega met minimaal een diploma trainer, coach, instructeur niveau 3
  • Toegang tot- en kunnen werken met een computer of laptop met internetverbinding

*Indien je geen diploma Trainer 2 Wedstrijdzwemmen hebt, kun je hier een aanvraagformulier voor een intakegesprek vinden.  Aan de hand van een intake gesprek en een praktijktoets wordt bepaald of je kunt starten met de opleiding niveau 3.

Cursusdata
Datum Tijd Plaats
8-12-2018 7.30 – 15.30u. Hoornse vaart, Alkmaar
12-1-2019 7.30 – 15.30u. Hoornse vaart, Alkmaar
9-2-2019 7.30 – 15.30u. Hoornse vaart, Alkmaar
16-3-2019 7.30 – 15.30u. Hoornse vaart, Alkmaar
13-4-2019 7.30 – 15.30u. Hoornse vaart, Alkmaar
11-5-2019 7.30 – 15.30u. Hoornse vaart, Alkmaar
1-6-2019 7.30 – 15.30u. Hoornse vaart, Alkmaar
Prijzen
De volledige opleiding kost € 895. Dit is inclusief de kosten voor de PVB-modules 3.1 (Geven van zwemtrainingen), 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden) en 3.4 (Aansturen assistenttrainers).

Het is ook mogelijk om de modules los te volgen. Na het behalen van je PVB voor de betreffende module ontvang je dan een deelcertificaat van de KNZB. Indien je alle deelcertificaten hebt behaald, heb je automatisch ook het diploma Trainer 3 Wedstrijdzwemmen.

De prijzen van de deelcertificaten zijn:
Module 3.1 (Geven van zwemtrainingen) € 595
Module 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden) € 249
Module 3.4 (Aansturen van assistenttrainers) € 129

Tevens bestaat er de mogelijkheid om module 3.3 (Organiseren van activiteiten) bij ons te volgen voor €129. Deze module maakt op dit moment geen onderdeel uit van het diploma Trainer 3 Wedstrijdzwemmen, maar geeft jou wel meer inzicht in de aspecten die nodig zijn bij de organisatie van activiteiten binnen jouw vereniging.

Tijdens de bijeenkomsten is het mogelijk om in het clubhuis van DAW koffie, thee, frisdrank en dergelijke te kopen. Deze kosten komen voor eigen rekening.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.