Opleidingen voor zwemtrainers

Werk aan je kennis en skills als zwemtrainer

en maak je trainingen nog effectiever en leuker

voor jou en jouw zwemmers!

Trainer 2 Wedstrijdzwemmen

Inhoud opleiding
Beginnende trainers, coaches en instructeurs starten met een opleiding op niveau 2. In deze opleiding leer je hoe je verantwoord training of les kunt geven aan met name de jeugdige zwemsporters. Jouw rol is om deze enthousiaste sporters de basisvaardigheden aan te leren. Om dit te kunnen doen, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de verschillende technieken en hoe je deze op een veilige, positieve, leuke en enthousiaste manier aanleert.

Voor je diploma moet je 3 proeven van bekwaamheid (PVB’s) afleggen:

 • Trainingen geven (techniektraining)
 • Coachen bij wedstrijden
 • Assisteren bij een activiteit
Instroomeisen
 • Voor de opleiding Trainer 2 moet je minimaal 15 jaar zijn bij het starten van de cursus.
 • Voordat jouw PVB’s kunnen worden afgenomen moet je een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen en met goed gevolg een popduikproef afleggen.
 • Zorg dat je binnen de vereniging begeleid kan worden door een trainer met minimaal een trainersopleiding niveau 2. Indien er geen begeleiding binnen je vereniging mogelijk is, neem dan contact met ons op.
Prijzen
De volledige opleiding kost € 429. Dit is inclusief de kosten voor je PVB.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gezorgd voor koffie en thee.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Cursusdata Amstelveen

De cursus in Amstelveen is inmiddels gestart. U kunt zich niet meer inschrijven. U kunt zich nog wel inschrijven voor een van de andere cursussen (Hoofddorp, Veenendaal, Lelystad).

Datum Tijd Plaats
di. 3 september 2019 18.15 – 21.30u.  Meerkamp, Amstelveen
wo. 25 september 2019 18.30 – 21.45u. Meerkamp, Amstelveen
di. 15 oktober2019 18.15 – 21.30u. Meerkamp, Amstelveen
di. 5 november 2019  18.15 – 21.30u. Meerkamp, Amstelveen
di. 26 november 2019  18.15 – 21.30u. Meerkamp, Amstelveen
Di. 17 december 2019 18.15 – 21.30u. Meerkamp, Amstelveen
Di. 7 januari 2019  18.15 – 21.30u. Meerkamp, Amstelveen

 

Cursusdata Hoofddorp

De cursus in Hoofddorp gaat binnenkort van start. U kunt zich nog inschrijven!

In samenspraak met zwemvereniging ZPCH hebben we ervoor gekozen de bijeenkomsten op de donderdagavonden te laten plaatsvinden. De bijeenkomsten starten met 1 uur praktijk.

Datum

Tijd

Plaats

Donderdag 19 september

18.00 – 21.15u.

SKWA Hoofddorp

Donderdag 10 oktober

18.00 – 21.15u.

SKWA Hoofddorp

Donderdag 31 oktober

18.00 – 21.15u.

SKWA Hoofddorp

Donderdag 21 november

18.00 – 21.15u.

SKWA Hoofddorp

Donderdag 12 december

18.00 – 21.15u.

SKWA Hoofddorp

Donderdag 9 januari

18.00 – 21.15u.

SKWA Hoofddorp

Donderdag 30 januari

18.00 – 21.15u.

SKWA Hoofddorp

Cursusdata Veenendaal

De cursus in Veenendaal gaat in december van start. U kunt zich nog inschrijven!

In samenspraak met zwemvereniging VZC hebben we ervoor gekozen de bijeenkomsten op de dinsdag- en woensdagavonden te laten plaatsvinden. De bijeenkomsten op de dinsdagen starten met 1 uur praktijk. De bijeenkomsten op woensdagen worden afgesloten met een uur praktijk.

Datum Tijd Plaats
Dinsdag 3 december 17.30– 20.45u. De Vallei Veenendaal
Dinsdag 17 december 17.30– 20.45u. De Vallei Veenendaal
Dinsdag 14 januari 17.30– 20.45u. De Vallei Veenendaal
Dinsdag 4 februari 17.30– 20.45u De Vallei Veenendaal
Woensdag 26 februari 18.45 – 22.00u. De Vallei Veenendaal
Woensdag 18 maart 18.45 – 22.00u. De Vallei Veenendaal
Dinsdag 14 april 17.30– 20.45u De Vallei Veenendaal
Cursusdata Lelystad

De cursus in Lelystad gaat onder voorbehoud in november van start. U kunt zich nu inschrijven!

In samenspraak met zwemvereniging Batavia Swim hebben we ervoor gekozen de bijeenkomsten op de dinsdag- en vrijdagavonden te laten plaatsvinden. De bijeenkomsten op de dinsdagen starten met 1 uur praktijk. De bijeenkomsten op vrijdagen worden afgesloten met een uur praktijk.

Datum Tijd Plaats
Dinsdag 19 november 17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Dinsdag 10 december 17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Vrijdag 10 januari 17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Dinsdag 28 januari  17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Dinsdag 18 februari  17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Dinsdag 10 maart  17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad
Vrijdag 27 maart  17.45 – 21.00u. De Koploper Lelystad

Trainer 3 Wedstrijdzwemmen

Inhoud opleiding

De opleiding Wedstrijdzwemmen niveau 3 leidt jou op tot zelfstandig trainer/coach. Na het volgen van de opleiding trainer/ coach niveau 2 kan je jezelf inschrijven voor deze opleiding.

De aspecten uit de niveau 2 opleiding worden verder verdiept en uitgebreid met nieuwe onderwerpen op het gebied van trainingsleer,  jaarplanning, trainingsprogramma’s opstellen en testen en meten.

Als trainer/coach niveau 3 geef je zelfstandig training, coach je zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseer je zelfstandig (sport)activiteiten en neem je zelfstandig vaardigheidstoetsen af. De trainer/coach niveau 3 stuurt trainer/coaches van niveau 2 aan. Je bent verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing en het sport- en spelplezier vergoot. Je werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur.

Voor het behalen van het diploma Trainer 3 moet je een aantal proeven van bekwaamheid (PVB’s) afleggen. Deze Proeve van bekwaamheid worden door de KNZB getoetst.

Instroomeisen
 • Minimale leeftijd van 17 jaar bij het starten van de pvb’s
 • Diploma Trainer niveau 2 Wedstrijdzwemmen* 
 • Beschikken over aantoonbare zwemvaardigheden die minimaal gelijk zijn aan de eindtermen van het zwem-ABC
 • Zorgen voor een praktijkbegeleider/collega met minimaal een diploma trainer, coach, instructeur niveau 3
 • Toegang tot- en kunnen werken met een computer of laptop met internetverbinding

*Indien je geen diploma Trainer 2 Wedstrijdzwemmen hebt, kun je hier een aanvraagformulier voor een intakegesprek vinden.  Aan de hand van een intake gesprek en een praktijktoets wordt bepaald of je kunt starten met de opleiding niveau 3.

Prijzen

De volledige opleiding kost € 999. Dit is inclusief de kosten voor de PVB-modules 3.1 (Geven van zwemtrainingen), 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden), Module 3.3 (Organiseren van activiteiten) en 3.4 (Aansturen assistenttrainers).

Het is ook mogelijk om de modules los te volgen. Na het behalen van je PVB voor de betreffende module ontvang je dan een deelcertificaat van de KNZB. Indien je alle deelcertificaten hebt behaald, heb je automatisch ook het diploma Trainer 3 Wedstrijdzwemmen.

De prijzen van de deelcertificaten zijn:
Module 3.1 (Geven van zwemtrainingen) € 669
Module 3.2 (Coachen bij zwemwedstrijden) € 269
Module 3.3 (Organiseren van activiteiten) € 129
Module 3.4 (Aansturen van assistenttrainers) € 149

Op dit moment geldt voor module 3.3 (Organiseren van activiteiten) dat deze module geen vereiste is voor het diploma voor de KNZB, maar is wel nodig voor erkenning van het diploma in het buitenland of door andere organisaties.

Het volledige bedrag dient binnen 2 weken na inschrijving te zijn bijgeschreven op de rekening van Catch ‘M, Na ontvangst van de inschrijving én het verschuldigde bedrag ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Cursusdata Hoofddorp

De cursus in Hoofddorp is in september 2019 gestart. De bijeenkomsten lopen door tot februari 2020. U kunt zich niet meer inschrijven voor deze cursus. 

Datum Praktijktijd Locatie
Zaterdag 28 september 8.30 – 16.00u. SKWA Hoofddorp
Zaterdag 12 oktober 7.30 – 15.00u. SKWA Hoofddorp
Zaterdag 2 november 7.30 – 15.00u. SKWA Hoofddorp
Zaterdag 23 november 9.00 – 16.00u. SKWA Hoofddorp
Zaterdag 14 december 7.30 – 15.00u. SKWA Hoofddorp
Zaterdag 18 januari 7.30 – 15.00u. SKWA Hoofddorp
Zaterdag 1 februari 7.30 – 15.00u. SKWA Hoofddorp

 

Cursusdata Veenendaal

Mondeling zijn we met VZC Veenendaal overeengekomen om een opleiding Trainer 3 te starten. We zijn dan ook verheugd dat we onder voorbehoud van de definitieve overeenkomst deze opleiding kunnen aanbieden! De cursus in Veenendaal start in november 2019. De bijeenkomsten lopen door tot  maart 2020. U kunt zich nog inschrijven voor deze cursus. We hebben plaats voor maximaal 16 deelnemers. Wacht dus niet te lang.

Datum Tijd Locatie
Zaterdag 9 november 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 30 november 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 4 januari 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 25 januari 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 8 februari 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 29 februari 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal
Zaterdag 21 maart 7.30 – 15.00u. De Vallei Veenendaal

 

Verwacht

Binnenkort ook bijscholingen!

Naast de reeds lopende opleidingen proberen wij ook al voor de toekomst opleidingen te plannen. Zo hopen we, verspreid over de regio Midwest, een constant aanbod te hebben. Momenteel verwachten wij eind 2019 te starten met een aantal bijscholingen op het gebied van:

 • voeding;
 • buitenwaterwedstrijden;
 • miniorentrainingen;
 • preventie seksuele intimidatie.

Ben je hierin geïnteresseerd of wil je hier meer over weten, vul dan de interesselijst in of neem contact met ons op.